Chůze Je efektivní na krátké vzdálenosti, utváří příjemné prostředí, prospívá fyzicky i duševně. Chůzi je chytré využívat!

Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“  Veřejný prostor je nádoba omezeného obsahu a je jen naší volbou, jaký způsob jejího využití upřednostníme. Proto u každého projektu chceme jako první pamatovat na chůzi, nejpřizonější pohyb člověka.NAŠE VIZE

Chceme chodcům zajistit, aby síť pěších tras byla:

  • Přímá a souvislá. Chceme chodcům zajistit nejkratší možnou trasu a kde to jen trochu jde, využít zkratky.
  • Atraktivní. Atraktivitu tras pro pěší výrazně zvyšují ulice, kde to takzvaně žije dnem i nocí.
  • Pohodlná. nejde jen o kvalitní chodníky, ale také další prostor např. pro lavičky.
  • Bezbariérová 
Pozornost chceme věnovat rekonstrukci chodníků, kdy prioritou jsou chodníky s nejvyšší intenzitou pohybu chodců.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA

Plán udržitelné městské mobility města Uherské Hradiště určí:

  • Základní charakteristiku pěší dopravy.
  • Konkrétní opatření do roku 2030.
Upřesňující informace budou k dispozici v roce 2019.


Více o pěší dopravě