DESIGN ULICE
Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“ Veřejný prostor je nádoba omezeného obsahu a je jen naší volbou, jaký způsob jejího využití upřednostníme. Proto u každého projektu chceme jako první pamatovat na chůzi, nejpřizonější pohyb člověka.Příklad: ULICE NÁDRAŽNÍ - JE VÍCE MOŽNOSTÍ, JAK JI ZKLIDNITul. Nádražní během Evropského dne bez aut - 21. 9. 2018ul. Nádražní - jedna z variant z Generelu cykldopravy z roku 2011PLÁNY Z GENERELU CYKLOPRAVY Z ROKU 2011

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA
CHCEME SE NA ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY DÍVAT
Z POHLEDU DESIGNU,
NIKOLIV Z POHLEDU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ